Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pagarinātās dienas grupas darba režīms

2. klasēm

 

Darba diena

Klase

Skolotāja

Nodarbības

Pirmdiena

2.a,2.b

Antoņina Hrapovicka

13:00–14:00 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības  precizēšana. Rotaļas./Bibliotēkas stunda. Kustību aktivitātes.  Galda spēles.

14:00–17:00 Launags. „Piena lāse”. Zīmēšana,  kustību aktivitātes.   Mājas darba izpilde. Galda spēles vai pastaiga. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Otrdiena

2.a, 2.b

Antoņina Hrapovicka

13:00–14:00 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības  precizēšana. Rotaļas. Kustību aktivitātes.  Galda spēles.

14:00–17:00 Launags. „Piena lāse”. Mājas darba izpilde. Zīmēšana,  kustību aktivitātes.   Galda spēles vai pastaiga. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

 

Trešdiena

 

2.a, 2.b

Antoņina Hrapovicka

12:00–14:00 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības  precizēšana. Rotaļas. Kustību aktivitātes.  Galda spēles.

14:00–17:00 Launags. „Piena lāse”.  Mājas darba izpilde. Zīmēšana, grāmatu lasīšana.    Galda spēles vai pastaiga. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Ceturtdiena

2.a, 2.b

Antoņina Hrapovicka

08:00-09:00 Zīmēšana, grāmatu lasīšana. Attīstošās spēles.

 

13:00–14:00 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības  precizēšana. Rotaļas. Kustību aktivitātes.  Galda spēles./ Attīstošās spēles.

14:00–17:00 Launags. „Piena lāse”. Mājas darba izpilde. Zīmēšana,  kustību aktivitātes.   Galda spēles vai pastaiga. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Piektdiena

 

2.a, 2.b

 

Antoņina Hrapovicka

13.00-14.00 Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.

Jeļena Smirnova

14.00-17.00 Launags. „Piena lāse”.  Mājas darba izpilde. Zīmēšana, grāmatu lasīšana.    Galda spēles vai pastaiga. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.