Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pagarinātās dienas grupas darba režīms

1. klasei

 

Darba diena

Klase

Skolotāja

Nodarbības

Pirmdiena

 

 

1.a, 1.b

Antoņina Hrapovicka

 

 

13:00–13:40 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības  precizēšana. Rotaļas. Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.  Galda spēles.

13:40–16:00  Launags. „Piena lāse”. Zīmēšana.  Grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.  Galda spēles. Mājas darba izpilde. Launags. „Piena lāse”

16:00-17:00 Pastaiga un spēles. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Otrdiena

1.b

Olga Bondarenko

12:00–13:00  Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības precizēšana. Rotaļas. Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.  

Otrdiena

1.b

Antoņina Hrapovicka

13:00-14:30 Launags. „Piena lāse” Galda spēles.  Mājas darba izpilde.

16:00-17:00 Pastaiga un spēles. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Otrdiena

1.a

Anna Hlusova

13:50–15:50  Launags. „Piena lāse”. Zīmēšana.  Grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.  Galda spēles. Mājas darba izpilde. Launags „Piena lāse”.

15:50 -16.50 Pastaiga un spēles. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Trešdiena

 

1.a, 1.b

Antoņina Hrapovicka

 

13:50–15:50  Launags. „Piena lāse”. Zīmēšana. Grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.  Galda spēles. Mājas darba izpilde. Launags. „Piena lāse”.

15:50–16:50 Zīmēšana, kustību aktivitātes.  Attīstošās spēles. / Pastaiga un spēles. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Ceturtdiena

1.a

Antoņina Hrapovicka

13:00–14:00 Launags. „Piena lāse”. Zīmēšana, grāmatu  lasīšana, kustību aktivitātes. Mājas darba izpilde.

Ceturtdiena

 

1.a

Anna Hlusova

14:30–17:00 Grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.  Galda spēles. Mājas darba izpilde. Pastaiga un spēles. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Ceturtdiena

1.b

Antoņina Hrapovicka

14:00–17:00 Grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.  Galda spēles. Pastaiga un spēles. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

 

Piektdiena

 

1.a, 1.b

Antoņina Hrapovicka

 

13:00–14:00 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības precizēšana. Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.

Piektdiena

1.a, 1.b

Olga Bondarenko

14:00–17:00 Grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.  Galda spēles. Pastaiga un spēles. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.