Pagarinātais 2022./2023.mācību gads 

 

Uzvārds v. Klase 01.06. 02.06. 05.06. 06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 13.06.
Hodova A. 4.a   8.30-9.10 Mūzika 8.30-9.10 Mūzika   P.pārb.mūzikā
8.30
       
      Dabaszin.
08.00 - 08.40
Dabaszin. 09.30.-10.10 P.pārb.dabaszin. 08.00      
Fedotovs G. 4.a   9.10-9.50 Mūzika 9.10-9.50 Mūzika   P.pārb.mūzikā 8.30        
Komarovs V. 4.a Soc.zin.
8.30 - 9.10
Soc.zin.
8.30 - 9.10
  Pēcpārbaudījums soc.zin. 8.30 - 9.10          
Cvetkovs M. 5.b Dabaszin. 09.15 - 10.00 10.00-10.40 Teātra māksla Dabaszin. 08.00 - 09.00 Pēcpārbaudījums literatūrā 9.00-9.40 Pēcpārb.dabaszin. 08.10. Pēcpārbaudījums Viz.m. 9.15-10.00      
Vizuālā māksla 10.15 - 10.55 Literatūra 10.50- 11.30 Teātra māksla 10.00-10.40    Pēcpārb.Teātra māksla. 9.00.        
Literatūra 11.00-11.40                
Bērziņa D. 6.a     Sports 11.00-12.00 Sports 11.00-12.00 Sports 11.00-12.00 Pēcpārbaudījums Sports 11.00-12.00      
Kalnenieks D. 6.a   Matemātika 11.45-12.25     Matemātika 11.45-12.25 Matemātika 11.45-12.25 Pēcpārbaudījums matemātikā 11.45-12.25    
Bušmanis M. 7.a Ģeogrāfija 9.00-10.00   Bioloģija  09.10.-10.00 Pēcpārb. ģeogrāfijā 08.10.          
Bioloģija 10.00-10.50   Ģeogrāfija 10.00-11.00   Pēcpārb.biol.08.10.        
  Matemātika 9.30 - 10.10 Matemātika 11.00 - 11.40   Matemātika 9.30 - 10.10   Matemātika 9.30 - 10.10   Pēc.pārb.matem  9.30
Čistjakova K. 7.b Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.00     Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.30 Pēc.pārb.matem  9.00
Dmitrijeva V. 7.b Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.00     Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.30 Pēc.pārb.matem  9.00
Dorodnova D. 7.b Bioloģija 08.00 - 09.00   Pēcpārb.Bioloģija 08.00             
Matemātika 10.00-11.30         Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.30 Pēc.pārb.matem  9.00
Siņegubova J. 7.b Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.00     Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.30 Pēc.pārb.matem  9.00
Šmuļavcevs A. 7.b Ģeogrāfija/ inženierzinības 9.00-10.00   Matemātika 10.00-11.00 Latviešu valoda un literatūra 9.00-9.40 Pēcpārb.biol.09.00 Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.30 Pēc.pārb.matem  9.00
Matemātika 10.00-11.30 Latviešu valoda un literatūra 9.00-9.40 Ģeogrāfija/inženierzinības 9.00-10.00 Pēcpārb.ģeogrāfijā/inženierzinībās 8.10   Latviešu valoda un literatūra 9.00-9.40   Pēcpārb. latviešu valodā un literatūrā 9.00-9.40  
Tadevosjana G. 7.b Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.00     Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.30 Pēc.pārb.matem 9.00
Šapars S. 7.b Ģeogrāfija 9.00-10.00   Ģeogrāfija 9.00-10.00 Pēcpārb.ģeogrāfijā 08.10.          
Turakova N. 7.b Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.00     Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.30 Pēc.pārb.matem 9.00
Židova A. 7.b Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.00     Matemātika 10.00-11.30   Matemātika 10.00-11.30 Pēc.pārb.matem  9.00
    Sports11.00-12.00 Sports 11.00-12.00 Sports11.00-12.00 Pēcpārbaudījums Sports 11.30-12.30      
Rezņikova V. 8.a Ķīmija 10.00-10.50   Pēcpārb ķīmija 09.00.-09.40            
  Matemātika 9.30 - 10.10 Matemātika 9.30 - 10.10   Matemātika 9.30 - 10.10   Matemātika 9.30 - 10.10   Pēc.pārb.matem  9.30
Ducens V. 8.a   Matemātika 9.30 - 10.10 Matemātika 9.30 - 10.10   Matemātika 9.30 - 10.10   Matemātika 9.30 - 10.10   Pēc.pārb.matem  9.30
Krasovskis A. 8.a Soc.zin. 9.20 - 10.00 Soc.zin. 9.20 - 10.00 Literatūra 9.00-9.40 Pēcpārbaudījums soc.zin. 8.30 - 9.10 Pēcpārbaud. Literatūrā 9.00-9.40        
Ķīmija 10.10.-11.00 Matemātika 11.45 - 12.25 Matemātika 9.40 - 10.20            
    Pēcpār.ķīm.10.20 - 11.00   Matemātika 9.40 - 10.20   Matemātika 9.30 - 10.10   Pēc.pārb.matem  9.30
    Datorika 11.10 - 11.50   Datorika 9.00 - 9.40     Pēcpārbaudījums (iesūtīt darbus)  
Homutovs D. 8.b Matemātika 8.30-10.00   Matemātika 8.30-10.00 Bioloģija 08.00-08.50 Pēcpār. biol. 09.30.-10.20.       Pēc.pārb.matem 9.00
Ģeogrāfija 9.00-10.00   Ģeogrāfija 10.00-10.50 Pēcpārb.ģeogrāfijā 8.50          
Bioloģija 11.00-11.40   Bioloģija 10.50 - 11.30     Matemātika 8.30-10.00   Matemātika 8.30-10.00 Pēc.pārb.matem  9.00
Kozodajeva M. 8.b Matemātika 8.30-10.00   Matemātika 8.30-10.00     Matemātika 8.30-10.00   Matemātika 8.30-10.00 Pēc.pārb.matem  9.00
Panova G.P. 8.b Matemātika 8.30-10.00   Matemātika 8.30-10.00     Matemātika 8.30-10.00   Matemātika 8.30-10.00 Pēc.pārb.matem  9.00
Seļivanovs J. 8.b Matemātika 8.30-10.00   Matemātika 8.30-10.00     Matemātika 8.30-10.00   Matemātika 8.30-10.00 Pēc.pārb.matem  9.00
Grušečkis S. 9.b Ģeogrāfija 9.00-10.00   Ģeogrāfija 10.00-11.00 Pēcpārb. ģeogrāfijā 8.10, fizikā 9.00          
Fizika 10.00-11.00   Fizika 11.00-12.00 Sports11.00-12.00 Sports11.00-12.00 Pēcpārbaudījums Sports 11.00-12.00      
K.Blazhchuk 5.b Literatūra 11.00-11.40 Literatūra 10.50-11.30   Pēcpārbaudījums literatūrā 9.00-9.40