Ceļvedis karjeras izvēlē

“ Jūsu dzīve ir Jūsu lēmumu, nevis apstākļu rezultāts”
(Stīvens R.Kovejs)

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

KARJERA ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

- Infografikas par karjeras izglītību

- Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases

- Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi?

- Kā iepazīt profesijas?

- Kā plānot karjeru? 

- Kas tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?

- Tavas attīstības iespējas skolas laikā

 

NODERĪGI

- Nacionālā izglītības iespēju datubāze

- Nodarbinātības Valsts aģentūras izdevumi

- Profesiju klasifikators

- Profesiju pasaule

- Profesijas standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības

- Ēnu diena

- Lielākais karjeras portāls Latvijā "Prakse.lv"

 

KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM

- Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

 

VECĀKIEM

- Grāmata "Mans bērns izvēlas karjeru"

 

TESTI

- Karjeras izvēles testi 1

- Karjeras izvēles testi 2

 

FILMAS PAR KARJERAS VEIDOŠANU

- Zaļais pipars 1

- Zaļais pipars 2

- Zaļais pipars 3

- Zaļais pipars 4