Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas
izglītības psihologs Jekaterina Aļeiņikova
  (darba laiks)

Atbalsta

- skolēna spējas mācīties.

Veic psiholoģisko izpēti, lai novērtētu:

- skolēna garīgo veselību;
- mācīšanās spējas;
- uzvedību.

Palīdz uzlabot

- sekmes (veicinātu motivāciju un iesaistīšanos, veidotu individuālos izglītības plānus);
- sociālās prasmes (prasmes draudzēties)
- uzvedību;
- emocionālo stāvokli.

Sadarbojas ar:

- ģimeni (sapratnes veidošana par bērna mācību grūtībām un emocionālajām vajadzībām, piemērotākas mācību formas vai iestādes ieteikšana, citu speciālistu ieteikšana);
- skolotājiem;
- skolas administrāciju;
- citiem speciālistiem (policija, ārsti, sociālais dienests u.c.).

Nodrošina individuālas konsultācijas, lai skolēni:

- saņemtu atbalsta pasākumus mācībās un atbrīvojumus no eksāmeniem ;
- risinātu konfliktsituācijas;
- pārvarētu emocionālas grūtības;
- uzlabotu problēmu risināšanas prasmes;
- iemācītos vadīt dusmas pieņemamā veidā;
- uzlabotu spējas tikt galā ar stresu.

Veido skolas klimatu:

- veic pasākumus, lai novērstu savstarpēju vardarbību (emocionālu, fizisku);
- organizē sadarbības veicināšanas nodarbības;
- informē skolotājus par pozitīvām disciplinēšanas metodēm.