Our Culture and History through active Participative methods

 

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola uzsāk darbu "Our Culture and History through active Participative methods" projektā, kurā piedalās sadarbības partneri no Rumānijas, Kipras, Spānijas, Portugāles un Grieķijas.

Projekta mērķis: iepazīt savu un sadarbības valstu UNESCO mantojumu praktiskā darbībā. 


Starptautiskās sanāksmes:

Projektā realizētais: