Trutnov,Čehija

 

No 2023. gada 24. līdz 28. aprīlim mūsu skolas skolotāji devās sadarbības vizītē uz Čehiju, kuras ietvaros tika:
• Iepazīta ar sadarbības skolas vidi un projekta kolēģiem, skolēniem.
• Latvijas klimata izpētes secinājumu prezentēšana.
• Darba grupā tika analizēti katras dalībvalsts labās prakses piemēri, analizējot skolēnu kopīgi paveikto projekta aktivitāšu laikā Čehijā.
• Trutnovas pilsētas un tuvākās apkaimes iepazīšana un klimata izzināšana.
• Vietējās elektrostacijas apmeklēšana, iepazīstot tās drošības pasākumus klimata saglabāšanā.
• Karkonošes gaisa taku apmeklējums, kura laikā tika izzinātas klimata pārmaiņu ietekme uz piepilsētas  meža dabas parku, kā arī KRTEKAS dabas mājas iepazīšana.
• Darba grupā tika prezentēts katras skolas paveiktais “ Go Green” dienu ietvaros.
• Projekta dalībvalstu pedagogi izstrādāja kopīgu mācību materiālu, kas jāīsteno līdz 31.08.2023 (video spēle, saliktais uzdevums par ekoloģiju un projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm).
• Pedagogu un  metodiskajā darbnīcā tika analizēts paveiktais un izsecināts par projekta laikā gūto zināšanu lietderīgumu.
Šajā vizītē piedalījās mūsu skolas projekta koordinatore Margarita Rozīte,Skolotāja Kristīne Lipska-Lasmane un skolas direktore Vaclava Pluča.