Silifke, Turcija

 

No 2022. gada 2. līdz 7. oktobrim mūsu skolas skolēni un skolotāji devās sadarbības vizītē uz Turciju, kuras ietvaros:

  • Tika aktīvi realizētas projekta aktivitātes;
  • Iepazītas sadarbības skolas;
  • Iepazīts  piesārņojuma nozīmīgumu un ietekmi uz tūrismu.

Vizītes laikā tika nostiprinātas zināšanas par ilgtspējīgu, videi draudzīgu tūrismu salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm.

Tika veikta sadarbības skolas vēstures un vides izpēte. Skolēni dalījās pieredzē par noturīga, videi draudzīgu tūrismu.

Tika uzzināts par dažādiem ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem labās un sliktās prakses piemēriem tūrismā.

Tika gūta pieredze par videi draudzīga tūrisma izveidi un uzturēšanu.

Labās prakses piemēri pierādīja, ka dažādās valstīs dzīves mācību metodes tiek lietotas līdzīgi, tomēr daudz ir atkarīgs no cilvēka un domāšanas. Lai arī Turcija cenšas veidot videi draudzīgu tūrismu, tomēr cilvēka kaitīgie(tūrista un vietējo iedzīvotāju) ieradumi ņem virsroku. Neskatoties uz lielo piesārņojumu, cilvēki mainās un sāk piedomāt pie vides, kurā tie dzīvo. 

Skolēni un skolotāji guva angļu valodas lietošanas praksi un uzzināja, kā “zaļā domāšana” var ietekmēt un mainīt cilvēka ikdienas paradumus.

 

Atskaites no skolēniem: