Lever, Portugal

 

Vizītes laikā tika nostiprinātas zināšanas par ūdens attīrīšanu un izmantošanu salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm.
Tika veikta sadarbības skolas vēstures un vides izpēte. Skolēni dalījās pieredzē par ūdens un elektrības patēriņa eksperimentu, un to taupīšanas iespējām.
Tika uzzināts par jūras sāls baseinu darbības principu.
Tika gūta pieredze par dažādu metožu pielietošanu ūdens apstrādē un attīrīšanā Lever pilsētā.
Labās prakses piemēri pierādīja, ka dažādās valstīs dzīves mācību metodes tiek lietotas līdzīgi, tomēr Leveras un ETAR Madalena Gaia Litoral ūdens attīrīšanas centru apmeklējums parādīja, ka tālredzīgā domāšana un pētījumi liecina, ka cilvēku domāšana sāk mainīties.
Šajā vizītē piedalījās mūsu skolas projekta koordinatore Antra Balode, skolotājas: Dzintra Lazda, Margarita Rozīte un skolēni: Valters Budenieks, Januss Lenčiks-Spruksts un Marko Semjonovs