LPO Balata, Kajenna, Franču Gviāna

 

No 2021.  gada 29.oktobra līdz 7.novembrim mūsu skolas skolotāji devās sadarbības vizītē uz Franču Gviānu.

Vizītes laikā tika gūta pieredze par dažādu mācību metožu pielietošanu mācību stundās. Labās prakses piemēri pierādīja, ka dažādās valstīs mācību metodes tiek lietotas līdzīgi. Iepazīta Gviānas daba un kultūra. Izzināta Gviānas vēsture, Reginas un Kajennas arhitektūra, kultūra un vides saglabāšanas mehānismi.  Skolotāji guva ieskatu par klimatu pārmaiņām un cilvēka ietekmi uz dabu, kā arī dabas resursu izmantošanu Franču Gviānā.

Šajā vizītē piedalījās mūsu skolas projekta koordinatore Antra Balode, skolotājas: Dzintra Lazda, Vaclava Pluča, Margarita Rozīte

 

Fotogrāfija no ceļojuma uz GviānuFotogrāfija no ceļojuma uz Gviānu

Fotogrāfija no ceļojuma uz GviānuFotogrāfija no ceļojuma uz Gviānu

Fotogrāfija no ceļojuma uz GviānuFotogrāfija no ceļojuma uz Gviānu