Centre Scolaire Notre-Dame de la Sagesse, Brisele, Beļģija

 

No 2022. gada 21. līdz 26. martam mūsu skolas skolēni un skolotāji devās sadarbības vizītē uz Briseli, kuras ietvaors:

  • Tika aktīvi realizētas projekta aktivitātes;

  • Iepazītas sadarbības skolas;

  • Iepazīts  piesārņojuma nozīmīgumu un ietekmi uz zemi, grunti..

Vizītes laikā tika nostiprinātas zināšanas par zemes/grunts uzbūvi un pieredze tās izmantošanā, salīdzinoši dažādās valstīs.  Iepazinām sadarbības skolas vēsturi un vidi . Skolēni dalījās pieredzē par dažādu materiālu racionālu izmantošanu un otrreizējo pārstrādi.            

Uzzinājām par simtgadīgu dabas izpētes projektu, kurā strādā zinātnieki, pētot un izmēģinot mākslīgā vidē saules un dabas parādību ietekmi uz zemi. Guvām pieredzi par dažādu metožu pielietošanu zemes apstrādē un saglabāšanā Briselē.

Labās prakses piemēri pierādīja, ka dažādās valstīs dzīves mācību metodes tiek lietotas līdzīgi, tomēr Briseles tālredzīgā domāšana un pētījumi liecina, ka cilvēku sāk mainīties no izmantotājiem par saglabātājiem.

Meistardarbnīcās skolēni atcerējās visas brīnišķīgās lietas, ko paveica Zemes saglabāšanas nedēļā. Gan organizēšanā, gan uzņemšanā ieguldītais darbs tika novērtēts atzinīgi.          

Kā skolēni tā skolotāji guva angļu valodas lietošanas praksi un uzzināja, kā “zaļā domāšana” var ietekmēt un mainīt pilsētas infrastruktūru.

Šajā vizītē piedalījās mūsu skolas projekta koordinatore Antra Balode, skolotājas: Dzintra Lazda, Vaclava Pluča, Margarita Rozīte un skolēni: Sola Krūmiņa, Emīlija Mengote un Ksenija Bokovaja.

Atskaites no skolēniem:

Fotogrgrāfija no ceļojuma uz Briseli

Fotogrgrāfija no ceļojuma uz BriseliFotogrgrāfija no ceļojuma uz BriseliFotogrgrāfija no ceļojuma uz Briseli