Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas
metodiskā padome 2023./2024.m. g.  

Valodu metodiskā joma 

Vadītāja:

Margarita Rozīte – angļu valoda

Locekļi:

Anna Korota – krievu valoda un literatūra

Jeļena Smirnova – krievu valoda un literatūra

Anna Hlusova - angļu valoda

Māra Bidere - latviešu valoda un literatūra

Antoņina Hrapovicka - krievu valoda un literatūra

Marina Naļivaiko - krievu valoda un literatūra

Elīna Vaišļa - latviešu valoda un literatūra

Elīna Korota - latviešu valoda un literatūra

Svetlana Ledjajeva - latviešu valoda

Tatjana Titova - vācu valoda

Matemātikas un tehnoloģiju metodiskā joma

Vadītājs:

Vladimirs Bobrovs – matemātika, mājturība un tehnoloģijas

Locekļi:

Dzintra Lazda – datorika

Inta Baltina – matemātika

Krišjānis Kurpnieks – informātika

Oksana Semjonova – matemātika, sociālais pedagogs

Marina Naļivaiko - matemātika

Anna Hlusova - datorika

Natālija Miška - logopēds, spec.pedagogs

Antoņina Hrapovicka - matemātika

Elīna Korota - matemātika

Dabaszinātņu, sociālā un pilsoniskā metodiskā joma

Vadītāja:

Ābels Vatuļins – ģeogrāfija

Locekļi:

Baiba Šmite – bioloģija un dabaszinības

Gunita Romanovska – sociālās zinības

Elīna Korota - dabaszinības

Jurijs Bakajevs - vēsture

Kultūras izpratnes, pašizpausmes mākslā, veselības un fizisko aktivitāšu metodiskā joma:

Vadītāja:

Olga Fjodorova - sports

Locekļi:

Indra Bērziņa – vizuālā māksla

Sondra Beitāne – mūzika

Jānis Upenieks – sports

Mācību priekšmetu Jomu metodisko grupu reglaments