Skolas vecāku sapulce

Datums
27.09.2023

Apraksts

Skolas vecāku sapulce aktu zālē plkst. 18.00