Informatīvi izglītojošas nodarbības "DIGITĀLĀS PRASMES AUDZĒKŅU VECĀKIEM"

 

 

 

 

"Laboratorium Zinātnes skola"

 

Labdien! Mēs esam “Laboratorium Zinātnes skola” un mūsu mērķis ir ieinteresēt un aizraut skolēnus ar dabaszinātnēm - lai bērni un jaunieši vēlētos savu tālāko izglītību, kā arī nākotnes profesiju saistīt ar dabaszinātnēm un inženiertehnisko zinātņu jomu.

 

Šovasar mēs piedāvājam zinātniskās dienas nometnes un intensīvos vasaras kursus skolēniem 10-16 gadu vecumā.

 

Pagājušajā mācību gadā mūsu skolu apmēklēja ∼500 skolēni un mūsu mācību programma ir licencēta Rīgas Domē (licences numurs DIKS-22-553-ail).

 

Vairāk par mums Jūs varat uzzināt: www.zinatnesskola.lv 

Informācija vecākiem