Pirmklasnieku uzņemšana 2024./2025.m.g.

 

Pretendentu reģistrācija 1.klasēm 2024./2025. un 2025./2026. mācību gadam. Vairāk lasiet: https://www.r93vs.lv/uznemsana/