Sākusies reģistrācija 4.-12. klašu informātikas un loģiskās domāšanas

izaicinājumam Bebr[a]s 2022

 

 

Izglītojamo ēdināšana

2022./2023.mācību gadā

 

SVEICAM!

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas futbola komandas!

 

Zinību diena Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolā

 2022. gada 1. septembrī

 

Stāv dālijas septembra vārtos un vasaras vainagā smej…

Man liekas- no tādas kā viņa kļūst vieglāk šai pasaulei.

                          (Ārija Elksne)

 

Izglītojamo ēdināšana
2022./2023.mācību gadā

  

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Lēmums Nr.1462

Pielikums Nr.1462

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)

  SLUDINĀJUMS   

par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības 

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolā

 

Nāc mācīties uz Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolu!

 

Māmiņdienas veltīts koncerts