Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem?

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums - kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem darbiem un kam būt gataviem. Lai atbalstītu vecākus un skolēnus šajā laikā, piedāvājam informatīvu rakstu par diagnosticējošajiem darbiem un ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv. 

Izmaiņas mācību procesā no 25.01.2021.

  1. - 4. klašu skolēni uzsāk mācības attālināti

  5. - 12. klašu skolēniem turpinās mācības attālināti

  Līdz ar to pagaidām maskas netiks izsniegtas. Lūdzu sekot informācijai! 

No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1-4.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. Šāds lēmums 19.01.2021. tika pieņemts Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē. Līdz 7. februārim tiek saglabāti arī visi līdz šim noteiktie ierobežojumi.

Piektdien, 22.janvārī, plkst. 15.00 Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs  sadarbībā ar izglītības iestādēm un ekspertiem organizēs skaidrojošu vebināru vecākiem par attālinātā  mācību procesa organizēšanu un atbalstu mazāko klašu skolēniem attālināto mācību laikā. Vebināram ikvienam būs iespēja sekot līdzi IZM Facebook vietnē.