Kombinētais iestājpārbaudījums skolēnu uzņemšanai 10. klasēs 2021./2022.gadā.

Informējam, ka Rīgas domes izglītības kultūras un sporta departamenta mājas lapā ir publicēta informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu skolēnu uzņemšanai 10. klasēs 2021./2022.gadā. 

Informācija pieejama RD IKSD : mājas lapā

 

O! Izglītība

Lai pastāstītu par Latvijas skolu veiksmes stāstiem un pārvarētajiem izaicinājumiem attālinātā mācību procesa laikā, platformā O!Izglītība ir radīts digitālais Latvijas skolu Goda dēlis, kurā apkopotas skolu un pedagogu atziņas. Darbs turpinās – ikviens pedagogs ir aicināts iesūtīt savas atziņas, pastāstot ne vien par sasniegumiem, bet arī nepieciešamo atbalstu!

Latvijas skolu digitālais Goda dēlis apskatāms: Vietnē

Mūsu skola Goda dēlī apskatāma: Vietnē

Stāsti un spilgtākās atziņas tiek publicētas arī: Facebook lapā

 


Valodu karuselis 2021

„Valoda – dārgums, neatņemams, gadu simteņiem krāts un audzēts ozoldārzs, milzīgs un sens koks, caur gadu tūkstošiem stīdzis, top aizvien zaļāks mums uzticētais šifrs – ja atminēsim vārdu būtību, uzzināsim dzīves jēgu.”

(A.Bels)

2021. gadā no 22. februāra līdz 12. martam Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā norisinājās konkurss "Valodu karuselis''. Šāds pasākums skolā norisinās katru gadu, taču šogad, tas norisinājās attālināti, kur bija iespēja pārbaudīt gan savas lingvistiskās, gan digitālās prasmes un zināšanas katram skolēnam no 5. līdz 12. klasēm.

Eiropas diena 2021

Eiropas eksāmens 7., 8., 9.maijs

PIESAKIET SKOLU “EIROPAS EKSĀMENAM”!

“Eiropas eksāmens” notiek jau septīto gadu. Katru gadu, atzīmējot Eiropas dienu, arvien vairāk skolēnu un pieaugušo piedalās tiešsaistes testā – pagājušajā gadā dalībnieku skaits pārsniedza 30 000.

“Eiropas eksāmenu” šogad raksturo vārdi REDZI, DZIRDI, UZZINI, IZPROTI, mudinot pilnveidot zināšanas, izpratni, kļūt aktīvākiem, kopā veidot Latviju un Eiropas Savienību.

Sīkāka informācija pieejam: Bukletā

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas

No 1. marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sāk nodrošināt ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas. Ģimenes psihoterapijas konsultācijas notiks Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā. 

Sīkāka informācija pieejama: 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā